Respekt for miljøet med godkendte produkter og arbejdsforhold

Arbejdsmiljøet har høj prioritet, når RenPlus’s medarbedere klarer store og små opgaver. Vi benytter moderne maskiner og hjælpemidler til at begrænse støv, støj, vibrationer, lugt og andre gener.

Der er også taget hensyn til miljøet ved valget af samtlige produkter, RenPlus benytter til dine opgaver. Vi arbejder udelukkende med produkter som opfylder miljøkravene, og som har opnået godkendelse.

Brugen af produkterne er mindst lige så vigtig og et af kernepunkterne i RenPlus’s miljøpolitik: Alle medarbejdere gennemgår interne kurser i at dosere produkterne præcist – og lærer samtidig at blive bevidste om, hvordan de kan begrænse mængden af spild og dermed skåne naturen.

Tidligere opgaver

Gennem tiden har vi løst et utal af opgaver for private, virksomheder og offentlige organisationer. Det vigtigste mål ved enhver opgave vi løser er, at kunden er så tilfreds med vores arbejde, at vedkommende er klar til at anbefale os over for andre. Herunder kan du se tre eksempler på tidligere opgaver vi har løst til stor tilfredshed for vores kunder.

NIELS BROCK PUR GULVE 4000 m2

VÆRLØSE BIBLIOTEK PUR GULVE 200 m2

HARESKOV SKOLE PUR GULVE 100 m2

Luk menu